Meesterpreek in de lunchbreak

Vanuit een oud spreekgestoelte, houden ‘Meesters’ – topbestuurders en toezichthouders uit het werkende bestaan – in De Nieuwe Poort Amsterdam en Rotterdam een prikkelend, muzikaal omlijst betoog ter aanmoediging van mens en samenleving (medemenselijkheid), waarbij het publiek varieert van young professional tot gepensioneerd buurtbewoner. De Meesters prediken hierbij niet over hun overwinningen in het bedrijfsleven, maar over zingeving, christelijke waarden en aandacht voor de medemens. Deze activiteit is een nieuwe vorm van preken om een moment van reflectie te organiseren rondom werktijd als voedsel voor de geest. De ‘preken’ zijn open voor iedereen.

Image alt

Feike Sijbesma

Als er elke 6 seconde ergens in de wereld een kind sterft in de armen van de eigen moeder, omdat bijna 1 miljard mensen dagelijks honger hebben, is ons systeem dan succesvol? Is het dan gelukt?

Ik ben in het zuiden van Bangladesh en sta ineens met een kind in mijn armen, de moeder vraagt met tranen in de ogen om het mee te nemen. Waarom? Omdat ik ook wel weet dat als ik over 2 jaar terugkom dat niet al haar 6 kinderen meer in leven zijn. Alles flitst door mijn hoofd.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Piet van der Slikke

Wat is er over van het ideaal van een gemeenschappelijk Europa, een ideaal dat inhoudt dat we samenwerken, waarbij we conflicten oplossen door het maken van deals of door een stelsel van rechtsregels? Zien we alleen nog maar ploeterende politici die de boel bij elkaar proberen te houden of schijnt er nog ergens een warme gloed van een ideaal?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Joanne Kellerman

Ben ik ’s ochtends, en ’s middags dezelfde die ik ’s avonds en in het weekend ben? Dames en heren, op de plaats waar wij nu zitten droomden eeuwenlang jonge stelletjes over liefde en geluk. Zij droomden van een leven waarin werk en gezin, geloof, hoop en liefde , waarde en waarden als vanzelf samenvielen. In onze complexe wereld gaat niets vanzelf, en staan we voortdurend voor keuzes, of we dat nu willen of niet.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Jan Valkier

Is het leven nu juist zo’n aaneenschakeling van toevalligheden en wordt alles door het lot bepaald? Zijn we afhankelijk van dit toeval, of lot? Hopen we of geloven we dat de goede dingen ons enkel overkomen of hebben we het uiteindelijk allemaal in de hand? Is het leven maakbaar? Had ik niet gegoogeld en de telefoon opgepakt dan had ik hier niet gezeten.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Caroline Princen

Zijn bankiers dan anders dan andere mensen? Is er in elke klas niet 5% van de kinderen die meer sturing nodig heeft dan andere kinderen, is er in elke straat niet één gezin dat minder meedoet met de buurtsolidariteit, houdt de politie zich ook niet bezig met slechts een paar procent van de Nederlandse samenleving? Ooit heb ik aardbeien geplukt in de zomer, in van die groene kartonnen bakjes. En ik geef het toe, daar deed ik onderin wel eens een aardbei die eigenlijk niet helemaal goed was voor de pluk. Maar het voelde wel lekker. Zou dat ook zo’n 5% geweest zijn?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Dick Boer

Contact, verbinding, inspiratie – daar ging het vroeger om, en daar gaat het nog steeds om. Het verplichte riedeltje over maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet genoeg. Dat mag niet een soort van aflaat zijn. Onze winkels staan middenin de samenleving, wij zijn onderdeel van de maatschappij. Wij hebben hierin een rol te vervullen.

Volgen we de juiste koers? Of zien we toch wat over het hoofd? Is het goede wat we doen eigenlijk wel goed genoeg? Het zijn de moeilijke vragen waar ik wel eens van wakker lig.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Jacques van den Broek

Wat probeer ik te doen in mijn huidige rol, als persoon en met het bedrijf dat ik mag leiden? Ik merk steeds vaker dat ik in mijn huidige functie, die voor mij in essentie niet anders is dan de andere 9 banen die ik in 29 jaar bij Randstad heb gehad, toch regelmatig wordt geconfronteerd met een extern beeld dat ik niet herken. Voor mij aanleiding om de driehoek waarin ik functioneer, mijzelf en hoe ik mijn vak zie, het bedrijf en de wereld waarin we leven, eens langs te gaan.

Hoe beïnvloedt dit elkaar?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Frederieke Leeflang

Recent nog heb ik met eigen ogen gezien hoe twee bestuurders van twee ondernemingen die midden in een fusieproces staan, hun eigen persoonlijke positie meer op de voorgrond plaatsen dan het belang van de onderneming. Wie gaat de nieuwe bestuursvoorzitter worden? Wie eindigt er bovenop de apenrots? De onderlinge strijd is gaande. Het blikveld van beiden vernauwt zich.

Wat doet concurrentie met ons? En hoe grijpt dat continue concurrentieproces in op ons persoonlijk leven. Waarom concurreren wij eigenlijk onderling met elkaar? Ook als mensen. En wat brengt het ons?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Wietze Reehoorn

Een bankier die een preek houdt, nog wel een meesterpreek. Is dat niet vloeken in de kerk? Immers, volgens velen, zijn bankiers de schuldigen van de financiële crisis die uiteindelijk de hele wereld in een diep dal heeft gestort. Vandaag de dag plukken we in Nederland daar nog de wrange vruchten van. Iedereen voelt de crisis aan den lijve met forse bezuinigingen, werkeloosheid en koopkracht vermindering. Bankiers zijn de zondaren van nu. Oorzaak van de zondvloed anno nu.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Paul Quist

Wat houdt de moderne mens hier aan de Zuidas over, nu de bakens zijn weggehaald en wij ons op één groot leeg, zinloos level-playing field zien neergezet?

Wat ons maar in de weg blijft zitten is dat de mens geneigd is tot het stellen van vragen en tot het zoeken naar antwoorden. Waarom ben ik hier, wat doe ik hier, maakt het iets uit dat ik er ben, maakt het iemand iets uit dat ik er ben. Ook de moderne mens is – wij zijn – op zoek naar iets om voor te leven. Zingeving kunnen we immers niet ontlenen aan ons zelf. Alleen aan iets buiten ons zelf, aan iets dat groter is dan wij zelf.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Marry de Gaay Fortman

Ziedaar de grote lijnen. Middenin je eigen drukke leven is het vaak moeilijk die te zien. Soms helpt synchroniciteit de verbinding met het grotere geheel en de verbinding met jezelf te zien. Hoe staan wij in de tijd? Zijn wij in staat de wereld te zien zoals die werkelijk is? Het thema van de opening van het academisch jaar 2013/2014 aan de Vrije Universiteit (VU) was “Maatschappij in de maak”. Wij zien een veelheid aan oude en nieuwe idealen in de samenleving en dat maakt volgens de VU de vraag actueel of onze maatschappij nog een samenleving is. Werkt “samen” nog in Nederland of gaat het om samen leven met alleen gelijkgestemden?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Rezah Stegeman

Hoe kan het toch dat we feestdagen kunnen vieren als we weten dat er elders op de wereld verdriet en ellende is? Hebben we niet allen last van een alles-verterend schuldgevoel? Zouden we hier niet met zijn allen even bij moeten stilstaan…letterlijk stil staan? Ons egoïstische bestaan, onze dagelijkse rat race, niet even moeten stoppen? Even een pas op de plaats om reparaties uit te voeren aan ons defecte en ongebalanceerde systeem? Wat als we met nu elkaar afspraken dat we vanaf maandag aanstaande niet rusten voordat iedereen op deze wereld eten, kleding en onderdak heeft?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Jan Louis Burggraaf

Hoe zit dat toch met God en Gods beloften. Blijken deze beloften dan toch niet vervuld te worden? Hoe zit dat dan met de vervulling? Een oude maar zeer actuele vraag. Hij heeft het beloofd, maar ik zie er niets van. Als ik… of als dit en dat… dan heeft Hij toch beloofd dat…? Komt de vervulling nog? Waarom laat deze zo lang op zich wachten? Het bijbelse antwoord ligt veelal in tijdstip en verschijningsvorm.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Manon van Beek

Na elkaar leren kennen, volgt elkaar begrijpen. Hier gaat het om begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Wat is het doel, de overtuiging, waar geloof je in? Sla ik een brug naar het bedrijfsleven, dan zijn het ook de meest inspirerende leiders en bedrijven die op deze manier denken, die de wereld veranderen. Niet outside in: van buiten naar binnen, maar inside out: redeneren van binnen naar buiten. Vanuit het waarom.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Jan de Ruiter

Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn, dacht zij,  om van uitkeringen salarissen te maken en deze mensen maatschappelijk nuttig werk te laten doen? Indien een deel van de uitkeringsbudgetten verdeeld zou worden over instellingen en bedrijven met de enkele mededeling dat zij dit dienden te besteden aan inhuur van een specifieke categorie mensen, zou dit dan werken? Moeten we de allocatie van arbeid en kapitaal op deze manier niet een beetje helpen?  Daar wordt dan gedeeld en vermenigvuldigd tegelijk!

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Dick Sluimers

Hoe ambitieus zijn we eigenlijk nog?  Verrassend gaat de discussie over een nieuw pensioencontract daar nauwelijks over. Veel meer over de precieze verdeling van pensioenrechten tussen jong en oud, arm en rijk, man en vrouw, rokers en niet-rokers, etc, etc. Daarover transparant zijn, is uiteraard heel belangrijk, maar hoe transparant zijn we eigenlijk over onze ambities?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Jaap Winter

We slaan door in het institutionaliseren van onze samenleving met regels en prikkels. We verlaten ons alleen nog maar op het systeem en helemaal niet meer op elkaar. Dat zorgt voor een enorm onbehagen. Wat moeten we doen? “Deugden en integriteit zijn prachtig”, “maar we moeten ze dan ook echt oefenen en op onszelf betrekken. Welke keuze maak ik, wat staat mij te doen, wat mag van mij worden verwacht? Door zo mens te zijn, kunnen we elkaar weer gaan vertrouwen.”

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Nicole Edelenbos

Het thema dat BoerCroon, het bureau waar ik partner ben, voor 2014 heeft gekozen, luidt: Alles blijft anders. Waarom? Om duidelijk te maken dat de huidige veranderingen niet zullen uitmonden in een status quo. Waarna, als we die hebben bereikt, we weer ‘gewoon’ kunnen gaan doen. In ons oude, vertrouwde gedrag kunnen vervallen.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Albert van Marwijk Kooy

Terugkijkend denk ik dat ik in mijn leven nog niet veel echte keuzes gemaakt heb. Keuzes aangaande kwesties die ertoe deden. Dan rijst de vraag waardoor dat komt. Voor een deel voer voor psychologen, en niet voor nu. Voor een ander deel: een gunstig lot; of ongunstig, het is maar hoe je ernaar kijkt. Ik doel op het beeld van geboren worden met een gouden lepel in de mond; in mijn geval wellicht een bronzen lepel, maar feit is dat veel mij is toegevallen.

Veel interessanter dan de vraag hoe het komt, dat relatieve gebrek aan fundamentele keuzes, is de vraag: hoe verder! Laat ik het zo doorgaan, of gaat het roer om? Het zal niet verrassen:  ik ben stellig dat laatste van plan.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Marcel van Loo

Wij hebben allemaal last van vooroordelen. Ook ik dacht, waarom heeft dat meisje bij de Dirk nu per se een hoofddoek om? Overigens zou zij kunnen denken: waarom komt die lange witte man elke zaterdag in zijn sportkleding, bezweet, voor Griekse yoghurt en water, en waarom doet hij zo moeilijk over het NRC, zijn 2 kranten niet genoeg? En dan vraag ik mij af: Leven wij in een wereld van gelijke kansen? Geven wij elkaar echt een kans? Staan wij in ieder geval open om elkaar te verbazen; om onze vooroordelen weg te laten nemen? Om zo de inhoud te kunnen laten prevaleren boven de vorm?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Ditri Zandstra

Evenwicht, balanceren, het gebrek eraan en het streven ernaar, na vandaag zal je hopelijk zien dat je het overal tegenkomt. Daarnaast zou ik in deze meesterpreek graag willen verbinden. Mijzelf met jullie, jullie met je eigen thema en eigen meesterschap. En natuurlijk met de vraag waar we evenwicht kunnen vinden in de systemen om ons heen en wat onze eigen rol hierin is of kan zijn.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Robert Jan van de Kraats

Heel bijzonder om uitgedaagd te worden op een visie (dat gaat nog wel…) maar dan op leven en samenleven. De wereld van het leven. Het leven dat gaat over jou en mij en ons.  In dat leven hebben wij meesters. En die praten en preken tegen ons. Ook preken wij tegen onszelf. Zonder dat iemand het hoort. Maar wel betekenisvol. Als wij alles zouden weten en onthouden dan zouden we holistisch kunnen zijn in onze keuzes. Maar zo goed kennen wij ons zelf helemaal niet. Daardoor zijn onze keuzes niet zo holistisch, zo samenhangend als wij wel denken dat ze zijn. Wij kennen onszelf niet. Ik kan mij zelf ook nog steeds verrassen…

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Tijo Collot d'Escury

In tijden van crisis zoeken we zondebokken en leiders om ons uit die crisis te helpen. Misschien moeten we meer naar onszelf kijken. Wat zijn, in deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld, onze kaders, onze maatstaven voor goed of fout?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Esther Albers

Het echte helpen zoals ik dat zie, is geen eenrichtingsverkeer. Het helpen waar ik op doel is er een waarbij de advocaat de cliënt helpt maar andersom ook. Door het wederzijdse vertrouwen en samen optrekken werken ze beiden naar een nieuwe vorm van afhankelijkheid en versterken ze elkaar. Dat wens ik de advocaat van morgen toe en dat is ook waar ik dagelijks met veel plezier aan mee bouw.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Pauline van der Meer Mohr

We kunnen toch niet verwachten dat de wereld verbetert als we zelf niets ondernemen? Meer doen van hetzelfde dan? Harder rennen op ons hamsterrad? Met nog meer verbetenheid de concurrentie aangaan, vastbesloten de ander te vernietigen? In plaats van 80 uur, 100 uur werken? Ik zeg het u maar eerlijk: ik geloof er niet zo in. Voor mij geldt: samenwerken en verbinden is het nieuwe concurreren.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Saskia Braam

De mensen die ik spreek zijn zeer gedreven, ambitieus en resultaatgericht. Ze willen oprecht impact hebben in de samenleving. Ze willen een bijdrage leveren aan het grotere geheel en in verbinding staan met de maatschappij. En ze zijn vaak zoekende naar de beste vorm om dat te kunnen doen.

Maar betekent dat dan ook dat de maatschappij en de maatschappelijke organisaties op deze veelbelovende en succesvolle mensen staan te wachten?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Jan Loorbach

Het is de taak van alledag van de individuele advocaat om het gezag voor rechtstatelijke uitglijders te behoeden: misbruik van opsporingsbevoegdheden, wraking bij vooringenomenheid, lichtzinnig gebruik van Bibob-bevoegdheden. Het is de taak van de Orde om op te komen tegen structurele fouten, zoals te hoge griffierechten, eeuwigdurend toezicht op afgestraften, overheidstoezicht op de advocatuur en het aan niet procederende Zuidas-advocaten afnemen van hun privileges.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Derk Lemstra

Laten we wel zijn, advocaten hebben meningen, vele meningen. De gemiddelde advocaat steekt deze ook niet onder stoelen of banken. Sommigen van hen zijn u bekend. Vaak ten dienste van hun cliënt, maar soms ook niet, trekken zij aan ons voorbij in kranten, social media en op televisie. Welbespraakt, veelal overtuigend en altijd met een mening.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Paul Gerla

Als ik mezelf zie als leider, als frontman, dan is dat dus niet omdat ik zo graag op dat voetstukje sta, maar omdat ik geloof dat het voorbeeldgedrag van de aanvoerder navolging krijgt. Anders gezegd: als ik de kantjes ervan afloop, bestaat de kans dat mijn mensen dat ook doen. Als ik voorop ga in de strijd, volgen mijn mensen. De tone at the top is een van de meest wezenlijke fundamenten waarop een bedrijf gebouwd is.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Bruno Bruins

Wil niet iedereen een ster zijn? Een ster, die straalt, die de omgeving verlicht? Tegelijkertijd, een ster kan niet altijd stralen; soms zit het leven even tegen. Problemen op je werk, ziekte, in je gezin loopt het niet lekker, met je partner, of met een van je kinderen. Dan valt je ster, gaat de glans eraf, kreukelen de punten en geeft-ie even geen licht meer. In zo’n situatie is het prettig als er mensen in je omgeving zijn die de ster oppakken, het stof eraf kloppen en de glans weer terugbrengen, om vervolgens de ster terug te werpen in de hemel. Zodat de ster weer kan stralen.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Hester van Buren

Hoe worden ook de bestuurders die hier werkzaam in de torens op de Zuidas weer geloofwaardig? Deze ontwikkelingen vragen namelijk ook om bepaalde vaardigheden van bestuurders. Vaardigheden om op een bepaalde manier leiding te geven en met je collega’s om te gaan, maar ook vaardigheden in de manier waarop je je gedraagt, omgaat, reageert en acteert met personen en partijen in de buitenwereld.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Arnold Croiset van Uchelen

Wat is er in de plaats gekomen voor de grote waardesystemen? Individualisme. Ik geloof op zich in individualisme. Maar het kan ook ontaarden in een persoonlijkheidscultus, waarbij iedereen “interessant” moet zijn. En liefst ook nog beroemd. Daar wil ik het met u over hebben.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Tanja Nagel

Learning, Earning & Returning heb ik Alexander Rinnooy Kan ooit horen zeggen. Hij gaf daarbij aan dat het logisch is dat mensen in de eerste periode van hun werkende leven een vak leren, daarna bezig zijn met carrière maken, en dat er een derde periode volgt, waarin er meer tijd en ruimte is om dingen aan anderen te leren, en om dingen terug te geven.

Hoe ga ik de combinatie van mijn drijfveren, kennis en geld zodanig combineren dat ik ze nog meer, en beter gestructureerd, in kan zetten voor anderen?

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Lex Geerdes

wat geef je kinderen mee? Natuurlijk je belangrijke kernwaarden. Voor ons is dat onder andere je best doen en eruit halen wat erin zit. Je talenten gebruiken. En daarnaast de mensen helpen om je heen, waar nodig en voor zover dat mogelijk is. Ik heb zelf ervaren in mijn leven hoe waardevol het is als mensen om je heen je steunen en verder helpen. Nu ik zelf ouder ben, en ouder wordt, voel ik nog meer de drive om zelf ook kinderen en jongeren om mij heen te stimuleren hun talenten te ontwikkelen.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Philippe Creijthton

In mijn ervaring kun je daarin alleen succesvol zijn als je zelf bereid bent stappen te zetten buiten je ‘comfort zone’. De groei van de organisatie is alleen mogelijk als je zelf ook groeit en een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Niet alleen kun je alleen op die manier een inspirerend voorbeeld zijn voor de mensen in je organisatie, maar ook is dat de manier om jezelf elke keer weer op te laden.Je moet regelmatig ‘herbronnen’, zoals ik dat noem. Je kunt dat op verschillende manieren doen.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Gaike Dalenoord

Voor mij is vertrouwen meer dan het abstracte taalbegrip. Het staat voor uitgaan van het goede in de mens. Het kent een grote mate van wederkerigheid: als ik jou vertrouw, dan is de kans groter dat jij mij vertrouwt. Vertrouwen zorgt zo voor evenwicht in de relationele sfeer – een evenwicht dat in mijn ogen fundamenteel is voor de diepgang van iedere relatie.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Willem Jarigsma

Ons dagelijkse leven tijdens kantooruren is een to do-list zonder einde. We voelen ons er onmachtig door, maar ergens ook veilig: ‘Aan de wereld hierbuiten kan ik toch niets doen, dus ik concentreer me maar op m’n werk.’ Zingeving bewaren we voor thuis. We spreken van ‘work-life balance’. Dat kan beter.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Peter Bommel

Het klinkt gek, maar ik heb gemerkt dat visualiseren van succes echt werkt. Bijvoorbeeld door  te visualiseren en ook echt te voelen dat je een bepaalde mooie opdracht al gewonnen hebt, nog voordat het ook daadwerkelijk zo ver is. Of dat je bij het putten op de golfbaan de bal er al in ziet gaan voordat je deze speelt.  Visualisatie wordt immers ook al heel lang toegepast in de sportwereld.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Guido Frenken

Innovatie. Het is een mooi en krachtig woord,  stimuleert je direct om aan nieuw dingen te denken. Innovatie: Het bevat ook de letters NO.  Symbolischer kan eigenlijk niet. Nieuw dingen goed doen betekent namelijk aandacht er aan geven en dat kan alleen maar als je keuzes maakt. De NO in Innovatie staat voor focus en aandacht en ook voor de keuze om sommige dingen NIET te doen.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Image alt

Geert Kazemier

Ik hoor u denken maar als Nederland zo lekker verstandig en conservatief is, krijgen patiënten dan wel de laatste behandelingen en de nieuwste medicijnen? Is er geen risico dat dat doorschiet en er geen plaats is voor innovatie? Dat is inderdaad een geweldig dilemma. Om u dat beter uit te leggen is het misschien goed als ik u even meeneem in hoe we nieuwe behandelingen ontwikkelen en wat daarbij de rol van wetenschappelijk onderzoek is.

Lees de volledige meesterpreek hier terug

Geïnteresseerd? Geef je emailadres voor meer informatie.

dots 05