Hoogleraar politiek en sociologie Anton Hemerijck over de positie van Europa

Nu de Verenigde Staten een nieuwe, meer naar binnen gerichte fase in hun internationale oriëntatie ingaan en opkomende grootmachten als China en India een meer affirmatieve rol opeisen op het wereldtoneel, wordt de vraag hoe Europa zich tussen deze ontwikkelingen moet positioneren urgenter.

In hoeverre bieden Europa en de EU een model voor de rest van de wereld als het aankomt op democratie, een geïntegreerde economie en programma’s voor sociaal welzijn? Lange tijd leek er binnen Europa een relatieve consensus te bestaan over deze vragen. Maar de immer groeiende politieke en economische verschillen binnen de EU maken het steeds moeilijker om een uniforme visie uit te dragen.

Kan Europa een mondiale rol spelen en tegelijkertijd intern verdeeld zijn? En zal Europa in staat zijn haar gerichtheid op vrijheid en mensenrechten hoog te houden of zal het vervallen in protectionisme, nationalisme en isolatie?

 

Aan het woord:

Johnny de Mol, oprichter vluchtelingenhulporganisatie Movement on the Ground
Anton Hemerijck, hoogleraar politiek en sociologie
Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie
Felix Klos, campaigner voor de Democraten (VS), auteur van Churchill, vader van Europa en speechschrijver van Rob Jetten (D66)

Link verslag

dots 05