Hoogleraar economie en bedrijfskunde Alexander Rinnooy Kan over de toekomst van werk.

Zijn de invulling en verdeling van werk zoals wij die kennen nog wel van deze tijd? Of vraagt onze snel veranderende samenleving om een revaluatie? In gesprek met Alexander Rinnooy Kan en Robert Went.

Robotisering en de opmars van kunstmatige intelligentie maakt veel banen overbodig of verandert de aard van het werk ingrijpend – ook voor hoger opgeleiden. Tegelijkertijd moeten we door demografische verschuivingen juist langer werken. Bedrijven staan onder grote druk om te veranderen en vragen grote flexibiliteit van hun personeel. En de nieuwe generatie werknemers stelt andere eisen aan een baan: er wordt minder belang gehecht aan geld, aan zinvol en uitdagend werk des te meer.

Hoe ziet ons werkende leven in de toekomst eruit? Is de klassieke opvatting van een vaste baan houdbaar in tijden waarin de omstandigheden snel veranderen? Weten we nog wel wat we met onszelf aan moeten, als we door robotisering en automatisering veel minder hoeven te werken? Hoe zorgen we ervoor dat de lasten en lusten van werk eerlijk worden verdeeld? Hoe kunnen we naast de economische ook de maatschappelijke meerwaarde van werk ontsluiten?

 

Aan het woord:

Alexander Rinnooy, o.a. hoogleraar economie en bedrijfskunde
Robert Went, econoom en Eerste Kamerlid D66
Eva de Valk, programmaraadslid The New University

Link verslag

dots 05