De Tafel van XII

Reflectie op ontwikkelingen van nu en de uitdagingen van morgen
Amsterdam Rotterdam

Beschouw jouw rol in de maatschappij van nu

Bij De Tafel van XII zit je op de eerste rij bij de bespreking van een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Je reflecteert op deze trends met vooraanstaande experts aan de hand van klassieke teksten. Oude bronnen voor Nieuwe tijden. Vervolgens ga je aan tafel met een diverse groep vaste tafelgenoten.

Onder leiding van een moderator wordt je uitgedaagd om je eigen professionele en persoonlijke invulling te geven aan de thema’s. Daarmee is De Tafel van XII een vorm van persoonlijke ontwikkeling én een intellectuele oefening.

Inschrijven voor deze cursus
Het symbool van De Tafel

 

‘Aan tafel!’ Deze kreet is sinds eeuwen en nog altijd een vertrouwde uitnodiging in veel gemeenschappen. We gaan met elkaar aan tafel, aan tafel komen we samen, vaak na een dag van werk en studie. Hier is het dat we elkaar verhalen vertellen, lief en leed met elkaar delen, onze relaties verdiepen.

De tafel is een belangrijk concept voor The New University. Naast De Tafel van XII hebben we in onze ‘open voor iedereen’-programmering De Tafel van VII en De Tafel van XL, maar ook de Literatuurtafel, de Bijbeltafel en de Filosofietafel. Daar lezen we met elkaar de oude en moderne klassiekers, bespreken we de grote werken en thema’s, ontdoen we die van hun stoflaag om ze te testen op hun relevantie voor ons moderne leven. Zo verbinden we onze cultuurbronnen met onze actualiteit. Met een verrassend inspirerend resultaat.

De Tafels van XII hebben hetzelfde karakter. Aan de hand van gerenommeerde docenten en experts en met behulp van oude bronnen, oefen je jezelf in het verstaan van de nieuwe tijden en jouw mogelijke rol daarin. Drie verschillende thema’s die opgedeeld zijn in drie bijeenkomsten.

De betekenis van het getal twaalf

 

Twaalf is het getal van de gemeenschap. Jakob heeft twaalf zonen geteld vanaf Ruben de oudste tot en met de Benjamin, de jongste. Deze twaalf zonen vormen samen twaalf broers. Afgeleid daarvan formuleerde de filosoof Friedrich Schiller in de 19e eeuw zijn idee van “Alle Menschen werden brüder (und Schwestern). Een ideologie waar Ludwig van Beethoven op zijn beurt weer noten onderzette. Deze compositie als meesterwerk werd in 2004 zelfs het volkslied van Europa. De vlag van de Europese Unie heeft twaalf sterren. De Ronde Tafel van koning Arthur heeft twaalf ridders, Jezus en zijn twaalf apostelen, het jaar heeft twaalf maanden, een half etmaal twaalf uren. Twaalf is ons oorspronkelijke grondtal. Met z’n twaalven aan tafel heb je de hele wereld bij elkaar is het aloude metafoor. Wat een community!

Verhalen, verhalen, verhalen

 

Waarom gaan we terug naar oude bronnen, naar filosofie en klassieke verhalen? Het nut van verhalen is dat ze een nieuw perspectief bieden op actuele thema’s. Ze verbeteren je inbeelding- en verbeeldingskracht. De Tafels van XII vinden plaats in De Nieuwe Poort. In deze sociale werkplaats zijn de diners een verhaal op zich. Onze chef leidt in De Nieuwe Poort een social kitchen waarin vluchtelingen, mensen met een handicap, ex- jeugdgedetineerden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans krijgen in de maatschappij. De chef en zijn team weten als geen ander dat goede wijnen en spijzen ook verhalen vertellen.

Meer lezen Sluiten
Duration

Looptijd

De Tafel van XII komt twaalf keer samen en twee keer per jaar is er een instroom mogelijkheid, in januari en september.

Location

Locatie

Amsterdam, Rotterdam
Price

Prijs

2500 euro

Wat leer je bij De Tafel van XII?

Met de verschillende thema’s en verhalen die we behandelen leer en verbeter je verschillende leiderschapskwaliteiten. Naast oefening in analytisch denken, train je met verhalen ook je verbeeldend- en inbeeldend vermogen. Je komt in aanraking met de thema’s waar je anders minder snel direct in betrokken wordt. Hierdoor wordt je associatiever, adaptiever en wendbaar in je denken aan de hand van meer kennis over de grote thema’s en trends in de wereld. Bovendien worden de grote thema’s van deze tijd vanuit een ander perspectief en narratief benaderd dan vanuit de verschillende media.

Je leert luisteren en je standpunt in deze veelomvattende thema’s te articuleren. Je voert bijzondere gesprekken aan tafel onder leiding van een kundig moderator aan een tafel van twaalf personen. Daardoor ontwikkel je een band met je tafelgenoten die allemaal een diverse achtergrond hebben: van een manager in de tech-sector tot gevangenisdirecteur, van een bankier tot een directeur van een stichting. Het totaal van tafels vormt met elkaar een mooi en interessant netwerk. De diversiteit van het netwerk aan deelnemers inspireert en breekt jouw bestaande denken open. Daarmee is de leergang zowel persoonlijke vorming, intellectuele oefening als professionele toerusting. Het gaat heel erg over jou. Over jouw positie in de wereld, over jouw bijdrage aan iets groters dan jezelf, over jouw rol in de organisatie, jouw leven en werk. Kortom: je purpose.

Thema 1 van de 4

Gij zult winst maken voor organisatie en bovenal de wereld

Bijeenkomst 1

Reflectie op nieuwe tijden

Thema’s worden ingeleid door:

Zita Schellekens

Bijeenkomst 2

Reflectie op oude bronnen

Aan tafel met leermeester.
Oude Bron lezen met Leermeester.
Huiswerkopdracht uitleg.

Bijeenkomst 3

Reflectie op jezelf

Bespreking van de opdrachten
met groep en moderator.

Wat is jouw rol en wat kan jouw bijdrage daadwerkelijk zijn?

Winst maken, aandeelhouderswaarde creëren, is de voornaamste taak van het bedrijf en dus van haar mensen. En als er voldoende winst wordt
gemaakt, kan er ook aan filantropie, of maatschappelijk verantwoord ondernemen worden gedaan. Of nadat je heel veel geld hebt verdiend, kun je dit na een succesvolle carrière, net zoals Bill Gates, investeren in een betere wereld. Of is het toch mogelijk om succesvol te zijn, financieel economisch, maatschappelijk en ecologisch. De “people, planet & profit” – er wordt al jaren over gesproken, maar wegen alle drie werkelijk even zwaar?

In deze reeks denken we na over de verantwoordelijkheid van bedrijven. Denken we na over de rol van een manager. En sta jij stil bij de vraag: Wat is jouw rol en wat kan jouw bijdrage daadwerkelijk zijn?


Lang lijkt het erop dat Zita Schellekens haar leven in de politiek zal slijten. Ze is actief voor de PvdA en doet onder meer ervaring op als politiek assistent van staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken in het kabinet Balkenende-IV). Toch besluit ze de stap naar het bedrijfsleven te maken. Ze begint als consultant public affairs op het hoofdkantoor van Heineken, vervult bij de multinational ook rollen op gebied van duurzaamheid in Singapore en Myanmar en werkt vervolgens voor verschillende internationale non-profitorganisaties. In maart vorig jaar wordt ze Director Corporate Affairs in het vertrouwde Nederland, waar ze ook verantwoordelijk is voor de nieuwe strategie en purpose. Naast haar werk in de marktsector blijft ze betrokken bij idealistische initiatieven. Zo traint ze regelmatig verschillende politieke partijen en bewegingen in Oost-Europa en Azië in campagne voeren, vrijwilligersmanagement en het politieke handwerk.


Bijeenkomst 1

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur

Inleiding thema
Bijeenkomst: Eerst plenair, dan met tafelgenoten

Thema’s worden ingeleid door Zita Schellekens

Bijeenkomst 2

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur
Aan tafel met leermeester en moderator

Bijeenkomst 3

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur
Bespreking van de opdrachten met groep en moderator.

Meer lezen Sluiten

Thema 2 van de 4

Gij zult het succes loslaten en ook falen

Bijeenkomst 1

Reflectie op nieuwe tijden

Thema’s worden ingeleid door:

Wouter van Noort

Bijeenkomst 2

Reflectie op oude bronnen

Aan tafel met leermeester.
Oude Bron lezen met Leermeester.
Huiswerkopdracht uitleg.

Bijeenkomst 3

Reflectie op jezelf

Bespreking van de opdrachten met groep en moderator.

De zoektocht naar "purpose"

Er zijn twee manieren om geluk na te streven. Of zoals de Amerikaanse schrijver David Brooks het beschrijft in zijn boek The Second Mountain: twee bergen die je kunt beklimmen. De eerste berg draait om succes, winnen, vergelijken, scoren, lekker veel likes krijgen en promotie maken. De tweede draait om heel andere waarden zoals compassie, gemeenschap, dankbaarheid en iets voor andere mensen doen. Er is overweldigend bewijs dat de tweede berg uiteindelijk veel dieper geluk en veel meer betekenis brengt.

De moderne focus op succes en winnen zorgt ervoor dat we het belang van falen, pijn, verdriet soms uit het oog verliezen. Die horen immers net zo goed bij leven en werken. Door het buiten beeld houden van pech en pijn, vergeten we dat de meest betekenisvolle momenten van ons leven schuilen in het delen van kwetsbaarheid, het vragen om hulp, en ook het bieden van een schouder. In de niet aflatende zoektocht naar “purpose” van de laatste tijd, mogen we de donkere kanten van het leven niet vergeten. Juist het lijden, juist het delen ervan brengt ons verder, en misschien wel een paar stappen verder de tweede berg op.


Wouter van Noort is journalist bij NRC Handelsblad en schrijft voornamelijk over de economie en de maatschappelijke impact van
nieuwe technologieën. Momenteel werkt hij aan de rubriek ‘leven’ voor het NRC. Wouter is tevens technologiecommentator van 1Vandaag,  gastdocent aan de Universiteit Leiden en publiceert wekelijks de nieuwsbrief Future Affairs, over de toekomst van technologie en democratie. Daarnaast treedt hij op als co-moderator en live-interviewer en geeft hij workshops. Eerder was Wouter als journalist werkzaam bij onder andere Elsevier en NOS. Wouter studeerde Politieke Wetenschappen, behaalde zijn master in Journalistiek en in Business Studies.


Bijeenkomst 1

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur

Inleiding thema
Bijeenkomst: Eerst plenair, dan met tafelgenoten

Thema’s worden ingeleid door Wouter van Noort

Bijeenkomst 2

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur

Bijeenkomst 3

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur

Meer lezen Sluiten

Thema 3 van de 4

Gij zult de technologie omarmen en het menselijke bewaren

Bijeenkomst 1

Reflectie op nieuwe tijden

Thema’s worden ingeleid door:

Boudewijn Wijnands

Mo Jaber

Bijeenkomst 2

Reflectie op oude bronnen

Aan tafel met leermeester en moderator

Bijeenkomst 3

Reflectie op jezelf

Bespreking van de opdrachten
met groep en moderator.

Omarmen wij als mens de technologie of omarmt de technologie ons?

Technologie verbindt ons als mensheid als nooit tevoren met elkaar. Tegelijkertijd daagt technologie ons uit hoe we onszelf als mens zien.

De menselijke natuur is een veelzijdig concept, dat door de geschiedenis heen door de technologie is veranderd en uitgebreid. Hedendaagse digitale technologieën dagen ons opnieuw uit om ons af te vragen welke plaats we innemen in het universum: wat het betekent om wezens van taal, zelfbewustzijn, emoties en rationaliteit te zijn. Onze machines hebben nog geen ‘minds’, maar ze nemen steeds meer van de attributen over die we vroeger als uniek menselijk beschouwden: rede, actie, reactie, taal, logica, aanpassing en het vermogen te hebben om te leren. Terecht, angstig, haperend, beginnen we ons af te vragen welke transformerende gevolgen deze laatste uitbreiding en usurpatie op ons als mensheid zal hebben. Streven onze technologieën naar meer menselijke groei, zinvol werk, rijke en humane interacties als output? Of geloven we als mens in deze tijd dat deze dingen onhaalbaar, onkenbaar of waardeloos zijn geworden? Zo niet, wanneer gaan we dan onze aandacht en die van onze technologie hier op toeleggen?

Als we niet alleen betere technologie willen bouwen, maar tegelijkertijd ook betere relaties met elkaar willen creëren, o.a. met en door machines, moeten we veel dieper gaan praten over de kwaliteiten van deze relaties; hoe precies onze gedachten en gevoelens en vooroordelen werken ten opzichte van onze technologische samenleving; en wat het betekent om voorbij de technologische efficiëntie te streven naar levens die het waard zijn om te leven.


Boudewijn Wijnands is CEO en oprichter van Deedmob, een online vrijwilligersplatform die vrijwilligers, goede doelen, bedrijven en overheidsinstanties met elkaar verbind om samenwerking te vergroten en de sociale impact te maximaliseren.

Deedmob is een startup van The University of Oxford. Ze vertegenwoordigen meer dan 850.000 vrijwilligers, is één van de snelst groeiende startups in Nederland met internationale uitbreidingen in de planning. Het Rode Kruis, UNICEF, World Wide Life Fund, UPS, Red Bull, KPMG, City of Amsterdam zijn ondermeer partners van Deedmob.

Daarnaast heeft hij coronahelpers.nl opgezet om de impact van het Coronavirus in te perken met behulp van de technologie van Deedmob in samenwerking met welzijnsorganisaties, gemeenten en de overheid. Boudewijn is afgestudeerd aan The University of Oxford.

Mo Jaber is Stedelijk Directeur Interne Dienstverlening bij de gemeente Amsterdam. Tot medio 2020 was hij als Algemeen Directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk nauw betrokken bij de inspanningen van de Rijksoverheid om de slag naar de digitale samenleving in goede banen te leiden.

Daarvóór was hij directeur I-Interim Rijk en verantwoordelijk voor de oprichting van het Rijks-ICT-Gilde. Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Landbouw waar hij regievoerder was op de grote ICT-projecten. Vóór Landbouw heeft Mo in de private sector gewerkt aan ICT-programma’s voor onder andere Ordina en Achmea.


Bijeenkomst 1

nloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur

Inleiding thema
Bijeenkomst: Eerst plenair, dan met tafelgenoten

Thema’s worden ingeleid door Boudewijn Wijnands en Mo Jaber

Bijeenkomst 2

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur
Aan tafel met leermeester en moderator

Bijeenkomst 3

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur
Bespreking van de opdrachten met groep en moderator

Meer lezen Sluiten

Thema 4 van de 4

Gij zult je voorsprong in het leven omzetten in verantwoordelijkheid naar de ander

Bijeenkomst 1

Reflectie op nieuwe tijden

Thema’s worden ingeleid door:

Renée Frissen

Bijeenkomst 2

Reflectie op oude bronnen

Aan tafel met leermeester en moderator

Bijeenkomst 3

Reflectie op jezelf

Bespreking van de opdrachten met groep en moderator

Ben jij in staat om een eerlijke balans op te maken tussen je persoonlijke belang, en het algemene belang?

Purpose, impact en corporate responsibility: deze buzzwords doen het goed in het bedrijfsleven. Deels door druk van buitenaf: door de financiële crisis en de oplopende klimaatproblematiek wordt het bedrijfsleven in toenemende mate aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De tijden van greed is good van de jaren ‘80 en het ongebreidelde vrije markt-denken van de jaren ’90 zijn voorbij. Die maatschappelijke herbezinning van het bedrijfsleven komt ook deels van binnenuit. CEO’s zeggen dat ze willen bijdragen aan een betere wereld. Medewerkers willen het gevoel hebben dat de waarde die zij creëren met hun talent, meer is dan alleen het spekken van de aandeelhouderskas.

Vaak lijkt dit verhaal van verandering een feestelijk verhaal te zijn. Een verhaal over meer kleur, over meer impact, over meer gezamenlijkheid, over meer altruïstische verzadiging. Het liefst veranderen we door te groeien: scheppen we nieuwe banen door de energietransitie, of creëren we werkervaringsplekken voor nieuwkomers. Maar raken we daarmee wel de kern van wat echt nodig is? Is er wel oog voor de offers die verandering vraagt? Het is niet alleen een kwestie van wat kersen toevoegen aan de taart die je al jaren bakt. Er is een fundamenteel ander bakproces nodig. En dat vraagt om andere grondstoffen. Om andere medewerkers. Een andere visie voor de perfecte taart. Voor de verandering die nodig is, kan het zomaar zo zijn dat de formule van jouw bedrijf niet volstaat, of jouw talenten niet bijdragen aan dat wat nodig is. Wat blijft er over van mooie woorden en verheven idealen op het moment dat het bedrijven voor keuzes komen te staan die écht iets kosten? Ben jij bereid jouw promotie af te staan aan iemand met dezelfde kwaliteiten maar minder privilege? Kortom: ben jij in staat om een eerlijke balans op te maken tussen je persoonlijke belang, en het algemene belang?


Renée Frissen is CEO en oprichter van OpenEmbassy en was in 2019 genomineerd voor Amsterdammer van het jaar. OpenEmbassy onderzoekt en verbetert integratieprocessen. Dit doen ze door middel van actieonderzoek en slimme (digitale) instrumenten. Zij is daarnaast verbonden als actieonderzoeker aan het instituut voor Publieke Waarden, en zij was voorzitter Raad van Bestuur bij hard/hoofd. Dit is een dagelijks tijdschrift met scheppende kunst en beschouwende journalistiek in de vorm van tekst, beeld en geluid. Haar studie volgde zij aan de Universiteit van Amsterdam en New York University.


Bijeenkomst 1

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur

Inleiding thema
Bijeenkomst: Eerst plenair, dan met tafelgenoten

Thema’s worden ingeleid door Renée Frissen

Bijeenkomst 2

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur
Aan tafel met leermeester en moderator

Bijeenkomst 3

Inloop 18.30, aanvang 19.00uur.
Inclusief diner, geschatte eindtijd: 21.30uur
Bespreking van de opdrachten met groep en moderator

Meer lezen Sluiten
“”

As a leader you need to make your organization future-proof. This requires an intrinsic curiosity and an explorative and more holistic approach. Only the ones that adapt (Darwin) will be successful. This is where The New University is all about.

Feike Sijbesma, voormalig CEO DSM De Tafel van XII

Geïnteresseerd? Geef je emailadres voor meer informatie.

dots 05