Team

Hier vind je onze leden van de programmaraad, leermeesters en moderatoren van de tafels en programma’s van The New University.

Programmaraad

Sander Schimmelpenninck

Werkte met frisse tegenzin als advocaat op de Zuidas en begon in 2012 te ondernemen. Is sinds november 2016 hoofdredacteur van Quote.

Haroon Sheikh

Academicus in bestuurskunde, filosofie en politicologie. Daarnaast is hij verbonden aan FreedomLab en Dasym Investment Strategies. Sinds oktober 2018 senior scientist bij WRR.

Frederieke Hegger

Redacteur en presentatrice bij RTL Z. Ze richt zich vooral de economie van de toekomst. Ze is dagvoorzitter en schuift aan bij diverse actualiteitenprogramma’s.

Casper Thomas

Correspondent in Washington voor het FD en sinds 2010 journalist bij de Groene Amsterdammer. Hij schrijft onder andere over wetenschap, onderwijs en sociale vraagstukken.

Eva de Valk

Journalist op het gebied van technologie en innovatie en oprichter van De Graaf & De Valk. Schreef Silicon Valley. Waar de toekomst wordt gemaakt.

Wouter van Noort

Schrijft voor NRC Handelsblad over economie en nieuwe technologieën en publiceert de nieuwsbrief Future Affairs. Tevens technologiecommentator van 1Vandaag en gastdocent aan Universiteit Leiden.

Renée Frissen

CEO en oprichter van OpenEmbassy. Is ook verbonden aan het instituut voor Publieke Waarden en was voorzitter Raad van Bestuur bij hard//hoofd.

Felix Klos

Werkte mee aan de campagne van Hillary Clinton in Iowa. Was woordvoerder en speechschrijver van Alexander Pechtold en verschijnt in de media als commentator.

Boudewijn Wijnands

CEO en oprichter van Deedmob, een online vrijwilligersplatform dat vrijwilligers verbindt met organisaties en overheidsinstanties om impact te maximaliseren.

Zita Schellekens

Was Directeur van Corporate Affairs bij Heineken en Rockefeller Fellow bij Trilateral Commission. Werd MT Goudhaantje 2018 en een van de 50 ondernemende talenten van FD in 2017.

Jelle van Baardewijk

Docent-promovendus wijsbegeerte aan de VU. Is lid van denktank Freedomlab en tevens verbonden aan het ‘Good Markets’ onderzoeksproject. Publiceert in NRC Handelsblad en het FD.

Anna Custers

Doet onderzoek naar de financiële besluitvorming van huishoudens met lage inkomens vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Studeerde Economie en Development Studies.

Kees Buitendijk

Bestuurskundige en filosoof. Hij leidt het programma ‘Finance and the Common Good’ bij denktank Socires. Is tevens verbonden aan het onderzoeksprogramma ‘The Future of the Market Economy’ aan de VU.

Leermeesters

Merlin Majoor

Studeerde én doceerde rechten en filosofie aan de Universiteit Utrecht. Geeft lezingen, masterclasses en workshops over filosofie, ethiek, retorica, literatuur en politiek.

Ad van Nieuwpoort

Predikant, theoloog en auteur van verschillende boeken, waaronder ‘De Bijbel op de Zuidas’. Initiatiefnemer ook van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het Thomas Theater voor verdieping en verstrooiing.

Daniël van der Maas

Classicus en filosoof. Docent in hart en nieren. Docent en oprichter van Stichting Landmerk. Speurt met zijn studenten naar de betekenis van oude, universele verhalen over de mens.

Arjo Klamer

Hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast onder meer academisch directeur van Akademeia, een instituut voor onderzoekende gesprekken aan de hand van belangrijke bronnen.

Egbert de Jong

Docent filosofie en bestuurskundige. Ontwikkelde een vak om zijn leerlingen te stimuleren kritisch te denken. Doet promotieonderzoek naar de rol van democratische procedures bij besluitvorming.

Alex van Ligten

Emeritus predikant, voorganger, theologisch publicist en (liedjes)schrijver. In 2018 verscheen zijn recentste werk ‘Bij liefde hoort een gezicht’, een boek over liedjes en verzen in de Bijbel.

Rinse Reeling Brouwer

Predikant en docent theologiegeschiedenis. Bekleedt de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Moderatoren

Eva de Valk

Moderator, dagvoorzitter en journalist op het gebied van technologie en innovatie. Werkte als correspondent in Silicon Valley en schreef over deze periode haar boek ‘Silicon Valley – Waar de toekomst wordt gemaakt’.

Marco Eliëns

Internationaal advocaat voor De Brauw Blackstone Westbroek en lid van de Raad van Advies van Wijsbegeerte aan de VU. Studeerde rechten en filosofie in Amsterdam, Berkeley en Parijs.

Johan Bouwmeester

Helpt vanuit verschillende rollen (veranderkundige, moderator en coach) bestuurders, managementteams, organisaties en individuen zichzelf te ontwikkelen vanuit een waardegedreven perspectief.

Anneke Groen

Journalist, moderator en gespreksleider. Schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer en was lange tijd algemeen directeur van debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam.

Frans Versteeg

Duurzaam ondernemer, consultant en coach. Helpt bij het vormgeven van duurzame transformaties van mensen en organisaties. Zijn focus ligt op voedselproductiesystemen en schoon water.

Pauline Voortman

Bedrijfskundige en oprichter van Trustworks. Heeft als missie om werkend Nederland te helpen betere resultaten te boeken door bewust aandacht te besteden aan een cultuur van vertrouwen.

dots 05